Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 07.04.2021