Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μέτοχων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 26.06.2020

Aνακοίνωση (pdf)