Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAPs)

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας και επιδιώκοντας τη διασφάλιση ενός υγειούς περιβάλλοντος εργασίας, με παράλληλη ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και της υγείας – ευεξίας των εργαζομένων από το 2009 παρέχονται, Πιστοποιημένα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων, σε συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους.

Μέσω των εν λόγω προγραμμάτων παρέχονται:

  • Εβδομαδιαία, εικοσιτετράωρη (24/7) γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης καθώς και ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους.
  • Πρόγραμμα διαχείρισης αιφνίδιων και τραυματικών γεγονότων στον εργασιακό χώρο.
  • Προγράμματα διαχείρισης του στρες.
  • Προγράμματα εντοπισμού και διαχείρισης πρώιμων ενδείξεων επικίνδυνων συμπεριφορών.
  • Ενημέρωση σε θέματα πρόληψης ψυχοκοινωνικής υγείας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τα μέλη της οικογένειάς τους.
  • Συμβουλευτική διαχείρισης σταδιοδρομίας για τα παιδιά των εργαζομένων.

Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύθηκε στο Διεθνές Συνέδριο του International Employee Assistance Professionals Association (EAPA), με διάκριση στην κατηγορία EAP Quality Award, για την εξαιρετική εφαρμογή των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων, σύμφωνα με τα διεθνή EAPA πρότυπα.