Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 22.07.2022