Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Aποτελέσματα Τράπεζας Πειραιώς

Δελτίο Τύπου (pdf)