Βενετία Κοντογούρη

Υπηκοότητα: Ελληνική, Αμερικανική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Θέση στο Δ.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εκλογή στο Δ.Σ. 2017
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
Μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας Δ.Σ. και θεμάτων ESG
Εκτελεστικές θέσεις -
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς -
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές -
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων -
Πρόσφατες αρμοδιότητες -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2011 - σήμερα

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Venkon Group, LLC.

Family operated business with PE investments, VC investment in hi-tech

Ανάπτυξη Χαρτοφυλακίου Επαγγελματικών Ακινήτων και Οικιστικής Ανάπτυξης

Επαγγελματική Εμπειρία

Διευθύνων Σύμβουλος, Trident Capital: $1,5δις κεφάλαια υπό διαχείριση

Πρόεδρος, D&B Enterprises / Information Partners Capital

Bain Capital /Dun Bradstreet JV

Ίδρυση και πραγματοποίηση αρχικής δημόσιας προσφοράς, Cognizant Technology Solutions ( CTSH)

IBM, Πωλήσεις, AT&T, Marketing, D&B Enterprises, Ανάπτυξη Προϊόντων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Πρόσφατες

Monterrey Capital, and Kaizen Private Equity

Member of University of Chicago's Advisory Board of the Polsky Center for Entrepreneurship at the Booth School of Business, 20 years experience serving as judge of innovative and new business plans

$75 εκατ India -based education Fund, Πρόεδρος Kaizen Private Equity

Board of Trustees at Northeastern University,

Μέλος της Επιτροπής 200 “National Organization of Women CEOs”

Μέλος Δ.Σ. του Virginia Tech

Προηγούμενες

Bulger Capital (Boston),

Advantec (Oasis Outsourcing)

Cognizant Technology Solutions (CTSH)

CrossMedia Services (a consortium of major national newspaper groups)

Daou Systems (HealthTechnology)

eCredit.com Inc (Internet Capital Group)

beData Resources (The Daily Mail)

Internet Profiles Corporation (CMGI)

Invention Machine (HIS, Inc)

Microland (India)

Neilsoft (India)

Odyssey Logistics

OneSource Information Services,

Inc (ONES),

Outsource Partners International (ExlService Holdings) EXLS

PBN (Vurv/Taleo)

Sphere (AOL)

Vality

Technology Inc/Ascential Software (ASCL),

Viant (Divine)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

MBA, University of Chicago,1977
B.A., Northeastern University, 1974