Βασίλειος Κουτεντάκης

Έτος Γέννησης: 1963
Υπηκοότητα: Ελληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Θέση στο Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκλογή στο Δ.Σ. Μάϊος 2020
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. -
Εκτελεστικές θέσεις Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking - Piraeus Bank
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2004
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπή Ομίλου

Εποπτεία λειτουργικών μονάδων
-

Πρόσφατες αρμοδιότητες
-

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2003 - 2004 Διευθυντής – Καταναλωτική Πίστη, Citibank S.A. Ελλάδος
1999-2003 Περιφερειακός Διευθυντής – Δίκτυο καταστημάτων, Citibank S.A. Ελλάδος
1996-1998 Manager – Diners Club, Citibank S.A. Ελλάδος
1993-1995 Marketing Manager- White Spirits & Liquers, S&E&A METAXA S.A.
1990-1993 Assistant Product Manager, Procter & Gamble Hellas S.A.

Product Assistant, Procter & Gamble Hellas S.A.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2022 έως σήμερα Snappi Α.Ε., Μέλος Δ.Σ.
2020 έως σήμερα Πειραιώς Agency Solutions Α.Ε., Μέλος Δ.Σ.
2020 έως σήμερα Μέλος και Εκπρόσωπος ΕΕΤ στο Συμβούλιο Ρευστότητας, Υπουργείο Οικονομικών
2019 έως σήμερα Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Μέλος Δ.Σ.
2019 έως σήμερα Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
2018 έως σήμερα Πρόεδρος του INSEAD NAA Ελλάδος
2004-2012 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου VISA Hellas

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

INSEAD, Fontainebleau, France – MBA, 1990
National Technical University of Athens – Diploma in Electrical Engineering, 1987