Πρόσωπα Winners Περισσότερη τεχνολογία, νέες ιδέες και όρεξη για δημιουργία


"Οι άνθρωποι της τράπεζας Πειραιώς έχουμε πολλούς λόγους να αισθανόμαστε υπερήφανοι! Η προσήλωσή μας σε θέματα περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας με το green banking, οι δράσεις μας σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, η φιλική πελατειακή μας προσέγγιση, αλλά και οι πρωτοποριακές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, οι οποίες διαδραματίζουν, σχεδόν μόνιμα, πρωταγωνιστικό ρόλο στα τεχνολογικά πεδία δράσης της χώρας μας, αλλά και στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές τράπεζες του Ομίλου, συνιστούν το πλέον καινοτόμο και σύγχρονο πρόσωπο για την τράπεζά μας. Το μέλλον θα μας βρει παρόντες στη νέα εποχή που διαμορφώνεται με περισσότερη τεχνολογία, νέες ιδέες και πολλή όρεξη για δημιουργία.

Αναμφίβολα όλα τα παραπάνω συνθέτουν μία αμφίδρομη σχέση αξίας, που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο πολύτιμη τόσο για το brand name της τράπεζας όσο και για τους ανθρώπους της."

Χρήστος Παπαϊωάννου

Manager, Group Digital Business