Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Η Τράπεζα Πειραιώς, 100% θυγατρική εταιρία της Πειραιώς Financial Holdings, ιδρύθηκε το 1916 και αποτελεί την κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα με βάση τα μερίδια αγοράς δανείων, και παρουσία δικτύου. Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει πλήρες φάσμα τραπεζικών εργασιών, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και προς ιδιώτες, στην ηλεκτρονική τραπεζική, καθώς και στην κεφαλαιαγορά.

Τo σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα αριθμεί 387 καταστήματα, ενώ απασχολεί συνολικά περίπου 8.200 άτομα.

H Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

  • Λύσεις για Ιδιώτες (τραπεζικές λύσεις, επενδυτικές λύσεις, leasing οχημάτων, private banking, διαχείριση ακίνητης περιουσίας)
  • Λύσεις για Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (τραπεζικές λύσεις, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, leasing οχημάτων, factoring, λύσεις λειτουργίας & διαχείρισης)
  • Λύσεις για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς, με τις τραπεζικές λύσεις που προσφέρει, αποτελεί σημαντικό έρεισμα για μεγάλες επιχειρήσεις που αναδύονται, αναπτύσσονται ή μεγεθύνονται στον ελληνικό χώρο και το εξωτερικό. Θέτουμε στη διάθεσή τους την προηγμένη τραπεζική τεχνογνωσία, τις σταθερές συνεργασίες και την πολύχρονη πείρα μας σε στρατηγικούς κλάδους ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τις ειδικές τραπεζικές ανάγκες, αλλά και την ομαλή ροή της σύνθετης καθημερινότητας της μεγάλης επιχείρησης.
  • Διατραπεζικές Σχέσεις. H Τράπεζα Πειραιώς με το τμήμα Δικτύου Ανταποκριτών καλύπτει τις σχέσεις με Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα και Χρηματοοικονομικές Αρχές παγκοσμίως.
  • Treasury & Financial Market Activities. Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του Τομέα Treasury & Financial Markets έχει αναπτύξει συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διαμεσολαβητών. 

    Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο site του Ομίλου της Τράπεζα Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί κατάστημα στη Φρανκφούρτη και αποτελεί τη μοναδική ελληνική τράπεζα στη Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ