Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στη Φρανκφούρτη - Frankfurt Branch

Η παρουσία της Τράπεζας στη Γερμανία σηματοδοτείται από το 1985 όταν η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) ίδρυσε γραφείο αντιπροσωπείας με κύριο στόχο την τραπεζική εξυπηρέτηση των Ελλήνων της Γερμανίας.

Στις 27.07.2012 η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε το υγιές τμήμα της ΑΤΕbank και ενσωμάτωσε το κατάστημα Φραγκφούρτης στον Όμιλο.

Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί τη μοναδική ελληνική τράπεζα στη Γερμανία. Επίσης αποτελεί και τη μοναδική παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη στο χώρο της Ευρωζώνης.

Piraeus Bank Germany - Frankfurt Branch

Διεύθυνση: Wilhelm-Leuschner-Str. 41 D-60329 Frankfurt am Main

Τηλ: 0049-69-240.01.10

Fax: 0049-69-240.011.490

E-mail: info@piraeusbank.de

Piraeus Bank Germany online banking: Piraeus online banking