ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Ιστορικό Γράφημα Μετοχής Πειραιώς Financial Holdings A.E.

1/3/2024
Ημερομηνία Κλεισίματος
3,986
Κλείσιμο (€)
-2,06
Ημερήσια μεταβολή (%)
4.983.963.751
Κεφαλαιοποίηση (€)
4,07
Mέγιστο 52 εβδομάδων (€)
1,81
Eλάχιστο 52 εβδομάδων (€)
1,68
Εβδομαδιαία μεταβολή (%)
6,29
Μηνιαία μεταβολή (%)
24,56
Μεταβολή από την αρχή του έτους (%)
Διαδράστε
Ρυθμίστε τις ημερομηνίες για να δείτε το γράφημα στο χρονικό περιθώριο που σας ενδιαφέρει
Ημερομηνίες

Συνολικός Ημερήσιος Όγκος Μετοχής

1/3/2024
Ημερομηνία Κλεισίματος
4.704.534
Συνολικός ημερήσιος όγκος (τεμ.)
1.250.367.223
Συνολικός αριθμός κοινών μετοχών (τεμ.)
55.895.575
Μέγιστος ημερήσιος όγκος 52 εβδομάδων (τεμ.)
802.697
Ελάχιστος ημερήσιος όγκος 52 εβδομάδων (τεμ.)
4.154.499
Μέσος όρος ημερησίου όγκου 52 εβδομάδων (τεμ.)
Διαδράστε
Ρυθμίστε τις ημερομηνίες για να δείτε το γράφημα στο χρονικό περιθώριο που σας ενδιαφέρει
Ημερομηνίες
Γενικές Πληροφορίες
Εισηγμένη X.A.
Σύμβολα μετοχής X.A.: TPEIR, ISIN GRS014003032 SEDOL1 BNC0DB0 GR
Συμμετοχή σε δείκτες

Η μετοχή της Πειραιώς Financial Holdings συμμετέχει, πέραν του Γενικού Δείκτη του Χ.Α., σε μία σειρά από άλλους δείκτες, όπως FTSE/X.A. (Large Cap, Βanks), FTSE (Emerging Markets SC, Med 100), MSCI (Global SC, EMEA, Greece), Stoxx (All Europe TMI, Emerging Markets, Balkan) και S&P (Global, Greece BMI).