Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Αξιοποιώντας τις στρατηγικές συνεργασίες της με τις ασφαλιστικές εταιρείες ΝΝ Hellas και ERGO AAE, την τεχνογνωσία των στελεχών της, καθώς και του Insurance Business, η εταιρεία παρέχει από το 2007, ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πελατών της.