Πληροφοριακό Σημείωμα (παρ.4.1.3.12 Κανονισμός ΧΑ)

Announcement (pdf)

English translation is not available.