Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Με την ίδια ευαισθησία και συνέπεια με την οποία διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές λειτουργικές της επιπτώσεις, η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα, με την στήριξη και χρηματοδότηση επενδύσεων που στοχεύουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, σεβόμενη τη δέσμευσή της για στήριξη της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, έχει δημιουργήσει μια σειρά πράσινων τραπεζικών προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας τους επενδυτές μέσω των εξειδικευμένων εργαζομένων (Συνεργάτες Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) που καλύπτουν όλο το δίκτυο των καταστημάτων της.

Η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση που έχει αποκτηθεί στα ζητήματα της πράσινης επιχειρηματικότητας, ο μεγάλος κύκλος εργασιών και οι τεχνικές ιδιαιτερότητες του κάθε έργου αποτελούν τη βάση για την πλήρη υποστήριξη των επενδυτών και την καθοδήγηση τους σε κάθε στάδιο της επένδυσης, από την δημιουργία του επενδυτικού σχεδίου και την αδειοδοτική διαδικασία μέχρι την υλοποίηση της.

Από την Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτήθηκαν (ως τα τέλη του 2016) 1.017MW ΑΠΕ. Τα έργα αυτά παράγουν περίπου 2.014 GWh ετησίως. Η λειτουργία αυτών των σταθμών ΑΠΕ αποσοβεί την έκλυση πολλών ρύπων μεταξύ των οποίων 2,12 εκατομμυρίων τόνων CO2 σε ετήσια βάση.

Η μειωμένη ρύπανση, πέραν της προφανούς περιβαλλοντικής διάστασης, συνεπάγεται και έμμεσα οφέλη. Με βάση τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος “Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe. EEA Technical Report No.15/2011” (http://www.eea.europa.eu/publications/cost-of-air-pollution) στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Τράπεζας Πειραιώς αυτά μεταφράζονται σε ετήσια βάση σε:

  • Αποφυγή 16 πρόωρων θανάτων λόγω ρύπανσης.
  • Κέρδος 17.850 εργατοημερών (αποφεύγονται απουσίες από την εργασία λόγω ασθενειών που οφείλονται στη ρύπανση).
  • Το “εξωτερικό περιβαλλοντικό όφελος” ανέρχεται σε 105,8 εκατ. € ετησίως (34,6 εκατ. € λόγω μη έκθεσης σε “κλασικούς” ρύπους και 71,2 εκατ. € λόγω CO2).

Για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, έχει ήδη οριστεί από το 2010 σε καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, Συνεργάτης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων εξειδικευμένος μεταξύ άλλων στα περιβαλλοντικά θέματα, για την αποτελεσματικότερη προώθηση των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών. Με τα πράσινα προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς ενισχύονται οικονομικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινων μεταφορών, εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, αποβλήτων και νερού, καθώς και η βιολογική γεωργία, η πράσινη χημεία και ο οικοτουρισμός-αγροτουρισμός. Έτσι επιτυγχάνεται έμμεσα η επίλυση πολλαπλών περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής, της εξάντλησης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους. Επιπλέον, οι Συνεργάτες Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλές σε επαγγελματίες και ιδιώτες που ενδιαφέρονται για την μείωση του περιβαλλοντικού και ανθρακικού τους αποτυπώματος, τη μείωση λειτουργικού κόστους και εν τέλει, την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.