Ανακοίνωση

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πληροφόρηση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4374/2016 περί διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα, για το 1ο τρίμηνο του 2023, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Financial Holdings (https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-statements?category=4374-2016-law).

Αθήνα, 5 Μαΐου 2023