Διορισμός νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Διορισμός νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022