Οικονομικό Ημερολόγιο

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου της Πειραιώς Financial Holdings στις 18 Φεβρουαρίου 2022, ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι τα αποτελέσματα 1oυ 6μήνου 2022 θα δημοσιευθούν στις 3 Αυγούστου 2022, τα αποτελέσματα 9μήνου 2022 στις 18 Νοεμβρίου 2022, ενώ η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εταιρική ανακοίνωση.

Αθήνα, 27 Μαίου 2022