«LAMDA Development Α.Ε.» – Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς Ομολογιών

Σημαντική Γνωστοποίηση

Το Ενημερωτικό Δελτίο, που αφορά i) στη δημόσια προσφορά (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») κοινών ανωνύμων ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογίες»), εκδιδόμενων σύμφωνα με το Ν.4548/2018 και, κατόπιν θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού, όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 συνεχίζουν να ισχύουν, από την εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » (η «Εκδότρια»), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με την από 29.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ii) στην εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την Εκδότρια που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αφορούν στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών στην Ελλάδα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε την 01.07.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εκδότριας (https://www.lamdadev.com/el/ενημέρωση-επενδυτών/έγγραφα-κοινού-ομολογιακού-δανείου/ιούλιος-2022.html), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, ήτοι της Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία (https://www.piraeusholdings.gr/lamdabond2), και της Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia), των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων Alpha Τράπεζα A.E. (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia) και της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/lamda_bond2022) και του Κύριου Αναδόχου Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Συμβούλων Έκδοσης και του Κύριου Αναδόχου κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των Ομολογιών της Εκδότριας και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. θα αναφέρεται σε Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα δημοσιευθεί με τα ίδια ως άνω μέσα.

Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι Ομολογίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές οι οποίοι υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και στη δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Ομολογίες, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Αθήνα, 01 Ioυλίου 2022