Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings A.E., κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23.06.2022 αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022.


Αθήνα, 24 Iουνίου 2022