Έγκριση και δημοσίευση Πληροφοριακού Δελτίου υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της TRASTOR

Ανακοίνωση (pdf)


Aθήνα, 20 Μαΐου 2022