Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων - 1ο 15νθημερο Μαρτίου

  • ΕΛΛΑΔΑ

Το 2015 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,9% έναντι 26,5% το 2014, ενώ θετικό στοιχείο αποτελεί η αύξηση της απασχόλησης κατά 2,1% (2014: 0,7%) και η μείωση των ανέργων κατά -6,1%, (2014: -4,2%). Σε κλαδικό επίπεδο η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει μικτή εικόνα. Το 2015 από το σύνολο των υπό εξέταση κλάδων σε υπηρεσίες και χονδρικό εμπόριο περίπου οι μισοί (12 από τους 23) παρουσιάζουν επίδοση καλύτερη του 2014. Στις κατασκευές ο δείκτης παραγωγής μειώθηκε κατά -2,4% (2014: 15,5%) λόγω της πτώσης του δείκτη σε μεγάλα έργα υποδομής και ο αριθμός των νέων οικοδομικών αδειών μειώθηκε κατά -0,9% (2014: -18,3%). Στη βιομηχανία, τον Ιανουάριο του 2016 ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση αυξήθηκε, όμως ο δείκτης κύκλου εργασιών περιορίστηκε. Ταυτόχρονα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά €461 εκατ. κυρίως λόγω της μείωσης του πλεονάσματος στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΕΚΤ προχώρησε σε εντονότερη ποσοτική χαλάρωση στην πρόσφατη συνεδρίασή της, καθώς πέρα από τις αρνητικές πιέσεις που ασκούνται στον πληθωρισμό, ανησυχεί πλέον και για τις προοπτικές της ανάπτυξης, αναθεωρώντας καθοδικά τις μακροοικονομικές προβλέψεις της για το ρυθμό ανάπτυξης και για τον πληθωρισμό (σε μεγαλύτερο βαθμό). Η πραγματοποίηση νέων στοχευμένων πράξεων μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTROs) και η ένταξη των εταιρικών ομολόγων στο ακολουθούμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αντανακλά την πρόθεση της ΕΚΤ να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των τραπεζικών ισολογισμών και κάτ’ επέκταση να τονώσει την εσωτερική ζήτηση της οικονομίας. Όμως, εκτιμούμε ότι η επίδραση στην ανάκαμψη του πληθωρισμού θα είναι πολύ περιορισμένη, καθώς αυτός εξαρτάται κυρίως από την επίδραση εξωγενών παραγόντων (όπως είναι οι διεθνείς τιμές ενέργειας και πρώτων υλών). Σύμφωνα με μετα-γενέστερες δηλώσεις κάποιων αξιωματούχων της ΕΚΤ, δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω μείωση του deposit facility rate (από το τωρινό επίπεδο του -0,40%).

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της FED έγινε ειδική αναφορά στις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, παρά την εμφάνιση μικρών πληθωριστικών πιέσεων εγχωρίως, αποτελώντας ένδειξη ήπιας στάσης. Συνεπώς, προδιαθέτει ότι δύναται να «ανεχτεί» έστω και βραχυπρόθεσμα την επιτάχυνση του πληθωρισμού, προϊδεάζοντας για σχετικά αδύναμο δολάριο, που μπορεί να ευνοήσει τις εξαγωγές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, έως το τέλος του 2016 εκτιμούμε ότι είναι πιθανή μόνον άλλη μία αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου, που πιθανώς θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2016.

Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist