Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Αυγούστου

ΕΛΛΑΔΑ

Το πραγματικό ΑΕΠ βάσει των προσωρινών στοιχείων για το β’ τρίμηνο του 2016, σημείωσε θετικό τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής 0,2% (αρχική εκτίμηση 0,3%), υποδηλώνοντας υποχώρηση κατά -0,9% (αρχική εκτίμηση -0,7%) σε ετήσια βάση. Η τάση αυτή σε συνδυασμό με την αναθεωρημένη πτώση κατά -1,0% το α’ τρίμηνο του έτους δηλώνει μείωση -1,0% σε ετήσια βάση το α’ εξάμηνο του 2016 (α’ εξάμηνο 2015: 0,6%). Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ του β’ τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,5% σε ετήσια βάση, υποδεικνύοντας θετικό αποπληθωριστή της τάξεως του 1,5%, όταν ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο -0,9%. Η απόκλιση αυτή παραμένει υψηλή αν εξετάσουμε τα μη εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία καθώς ο αποπληθωριστής διαμορφώνεται στο 1,3%.

Το α’ εξάμηνο του 2016 ο δείκτης οικονομικού κλίματος φαίνεται να κινείται σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του 2015, αν και σε μηνιαία βάση ακολουθεί ανοδική πορεία. Ωστόσο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κινείται με μεγαλύτερο θετικό ετήσιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με το α’ εξάμηνο το 2015, παρά τη χειρότερη εικόνα τόσο στο δείκτη κύκλου εργασιών στη μεταποίηση όσο και στο λιανικό εμπόριο για το α’ εξάμηνο του 2016. Τέλος, το α’ εξάμηνο του 2016, τόσο ο κρατικός προϋπολογισμός όσο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα έναντι του α’ εξαμήνου του 2015.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στην Ευρωζώνη, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε το β’ τρίμηνο του 2016 κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση (από 0,6% το α’ τρίμηνο). Για το γ’ τρίμηνο οι ενδείξεις βάσει των πρόδρομων δεικτών δεν φαίνεται να καταδεικνύουν σημαντική μεταβολή. Ενθαρρυντική, ωστόσο, για την εξέλιξη της κατανάλωσης του γ’ τριμήνου ήταν η σημαντική άνοδος των λιανικών πωλήσεων τον Ιούλιο. Στη συνεδρίαση της 8/9 το Δ.Σ. της ΕΚΤ εκτιμούμε ότι θα τηρήσει στάση αναμονής, παρότι αναμένεται μικρή καθοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης στις νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις που θα δημοσιευθούν.

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας και τον πρόδρομο επιχειρηματικό δείκτη ISM του τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών ήταν πολύ κατώτερα των προσδοκιών. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι μειώνεται η πιθανότητα αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου στην προσεχή συνεδρίαση της Fed (στις 21/9). Όμως, εξακολουθεί να παραμένει σχετικά υψηλή (ελαφρώς άνω του 50%) η πιθανότητα αύξησης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.