Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων 2ο 15νθήμερο Σεπτεμβρίου

  • ΕΛΛΑΔΑ

Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής πολιτικής συνεχίζονται στην Ελλάδα. Ωστόσο βασικά σημεία αναφοράς αποτελούν η κατάθεση του προσχέδιου του προϋπολογισμού 2015 στις 6 Οκτωβρίου αλλά και η αναθεώρηση του ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ στις 10 Οκτωβρίου, η οποία ενδέχεται να διαφοροποιήσει τις εκτιμήσεις και προβλέψεις του προϋπολογισμού.


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στην αποτελεσματικότερη μετάδοση της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής θα συμβάλουν οι στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης παροχής ρευστότητας (TLTROs) και οι αγορές τιτλοποιημένων δανείων (ABSs) και καλυμμένων ομολογιών (Covered Bonds, CBs) από την ΕΚΤ. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ανέφερε ο Draghi κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της ΕΚΤ, το μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ θα πρέπει να επανέλθει στο επίπεδο που είχε διαμορφωθεί στις αρχές του 2012. Εκτιμάται για αύξηση της τάξης των 800 – 900 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το τρέχον μέγεθος. Από τα 8 TLTROs (που θα πραγματοποιηθούν έως τον Ιούνιο του 2016) θα μπορεί να αντληθεί ρευστότητα 450 – 850 δισ. ευρώ, ενώ από την αγορά των ABSs και CBs έως 1 τρισ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί η αποπληρωμή προς την ΕΚΤ των προηγούμενων LTROs (που είχαν πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2011 και το Φεβρουάριο του 2012) ύψους περίπου 320 δισ. ευρώ. Από τα ABSs και CBs που εκδίδουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η ΕΚΤ θα μπορεί να αποκτήσει έως το 70% της έκδοσης, εφόσον έχουν ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση ΒΒΒ-. Όμως, στις περιπτώσεις (Ελλάδα και Κύπρος) που η πιστοληπτική διαβάθμιση είναι χαμηλότερη, η ΕΚΤ θα μπορεί να αποκτήσει έως το 30% της έκδοσης. Επιπλέον, θα απαιτείται οι συγκεκριμένες χώρες να ακολουθούν ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής. Αναφορικά με την αμερικανική οικονομία το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου στο 5,9%.


Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist


Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.