Παρακολουθώντας τους ελληνικούς εταιρικούς ισολογισμούς πριν και μετά την πανδημία

Βελτιωμένες επιδόσεις, αλλά κάποια σημάδια οικονομικής συμπίεσης θα παραμείνουν. Το 2020 ένας σημαντικός αριθμός εταιριών παρουσίασε επιδείνωση της αξιολόγησής τους. Μετά τη μακροοικονομική βελτίωση του 2021, οι περισσότερες εταιρίες επέστρεψαν στις προ COVID-19 αξιολογήσεις. Ωστόσο, καταγράψαμε υψηλότερη συγκέντρωση στα άκρα της κατανομής των αξιολογήσεων το 2021 σε σύγκριση με τις προ COVID-19 (δηλαδή στις βαθμολογίες “a” και “d”).


Πηγή: ICAP DATA.Prisma, ΕΛΣΤΑΤ, Piraeus Bank Research