Ειδικό Θέμα: Κατάργηση ελάχιστης ισοτιμίας ελβετικού φράγκου-ευρώ

H ελβετική Κεντρική Τράπεζα (SNB) με απρόσμενη από τις αγορές απόφασή της στις 15 Ιανουαρίου αποφάσισε να:

  • Αποσυνδέσει το ελβετικό φράγκο από την ισοτιμία 1,20 φράγκα ανά ευρώ κάτ’ ελάχιστον που η ίδια είχε θέσει προκειμένου να προστατέψει την ελβετική οικονομία από την υπερβολική ανατίμηση του φράγκου.
  • μειώσει το επιτόκιο στις καταθέσεις όψεως που δέχεται, όταν αυτές ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο (CHF 10 εκατ. ανά καταθέτη), κατά 0,5 εκατοστιαίες μονάδες, στο -0,75 . Σημειώνεται ότι η απόφαση για αρνητικό επιτόκιο (-0,25%) είχε ανακοινωθεί στις 18/12/14 και επρόκειτο να εφαρμοστεί στις 22/1/15.
  • ορίσει το εύρος-στόχο του Libor 3-μηνών μεταξύ -1,25% και -0,25% από το τρέχον -0,75% και 0,25% (που είχε επίσης αποφασιστεί στις 18/12/14).

Οι άμεσες επιπτώσεις των ανωτέρω αποφάσεων ήταν η σημαντική ενίσχυση του φράγκου έναντι του ευρώ, από τα 1,2008 CHF/€ στις 14/1 στα 0,98 CHF/€ στις 15/1.

Οι πιέσεις αυτές στην ισοτιμία θεωρούνται υπερβολικές σε σχέση με τα συγκριτικά μακροοικονομικά δεδομένα Ευρωζώνης - Ελβετίας και θα ήταν δυνατόν να εξηγηθούν μόνο με ανησυχίες που πηγάζουν από την αβεβαιότητα που προκαλεί το ενδεχόμενο άσκησης πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης εκ μέρους της ΕΚΤ.

Συμπερασματικά, λοιπόν, θεσμικές εξελίξεις που θα οδηγούσαν σε ουσιαστικότερη συνοχή της Ευρωζώνης ή και μια θετική έκπληξη στον ρυθμό της ονομαστικής ανάπτυξής της έναντι της Ελβετίας θα δικαιολογούσε μια μακροχρόνια εξισορρόπηση της ισοτιμίας πάνω από το 1,27. Από την άλλη πλευρά, μια διακύμανση στην ζώνη 0,85-1,20 που πρόσφατα σηματοδοτήθηκε, θα προεξοφλούσε μια σημαντική επιδείνωση στα δεδομένα (θεσμικά/οικονομικά) της Ευρωζώνης.Ηλίας Λεκκός
Group Chief Economist                                                                                                   
Βασίλης Πατίκης
Head of Global Markets

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, περιληπτικά ή συνολικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.