Ανακοινώσεις σχετικές με Ν. 3864/2010


Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το N. 3864/2010 (09-09-2020) (pdf)


Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το N. 3864/2010 (15-06-2020) (pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (12-01-2016) (Ορθή Επανάληψη) (pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (05-01-2016) (Ορθή Επανάληψη) (pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (31-12-2015) (pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (14-12-2015) (pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (24-9-2015) (pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (27-3-2015)(pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (18-3-2015)(pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (5-2-2015)(pdf)


Γνωστοποίηση Συμμετοχών Δυνάμει του N. 3864/2010 (30-1-2015)(pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (26-9-2014) (pdf)


Γνωστοποίηση συμμετοχών δυνάμει του Ν. 3864/2010 (31-7-2014) (pdf)


Γνωστοποίηση συμμετοχών δυνάμει του Ν. 3864/2010 (pdf)


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (pdf) 


Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει του N. 3864/2010 (pdf)