Επενδυτές Πιστωτικών Τίτλων


Έχοντας ως στόχο τη διαφοροποίηση και διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης καθώς και την επιμήκυνση της διάρκειας των δανειακών του αναγκών, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θέσπισε Πρόγραμμα Έκδοσης Βραχυπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Commercial Paper (ECP) Programme) για την έκδοση βραχυπρόθεσμων πιστωτικών τίτλων το 2003. Το 2004 έγινε η σύσταση του Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note (EMTN) Programme) για την έκδοση κύριου χρέους και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης μεσομακροπρόθεσμης λήξης, υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Επιπρόσθετα, οι τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης, καθώς και το υβριδικό ομόλογο έκδοσης 2004 συμβάλλουν στην ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου. Επίσης, πέραν των δύο τιτλοποιήσεων στεγαστικών δανείων -Εστία και Εστία ΙΙ- το 2005 και 2007 αντίστοιχα, οι οποίες διατέθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές, έχει ολοκληρωθεί από το 2008 έως σήμερα μια σειρά νέων τιτλοποιήσεων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου.

EMTN

Καλυμμένες Ομολογίες

Τιτλοποιήσεις


Πιστωτικός Τίτλος Συνοπτικοί Όροι Ενημερωτικό Δελτίο Investor Report
Τιτλοποιήσεις-ΕSTIA (Ανάκληση)
pdf pdf  
Τιτλοποιήσεις-ΕSTIAII (Ανάκληση)
pdf pdf  
Τιτλοποιήσεις-ΕSTIAIII (Ανάκληση) pdf pdf  
Τιτλοποιήσεις-AXIA I (Ανάκληση) pdf pdf  
Τιτλοποιήσεις-AXIA II (Ανάκληση) pdf pdf  
Τιτλοποιήσεις-AXIA III (Ανάκληση)
pdf pdf  
Τιτλοποιήσεις-PRAXIS I (Ανάκληση) pdf pdf  
Τιτλοποιήσεις-PRAXIS II (Ανάκληση) pdf pdf  
Τιτλοποιήσεις-GAIA LEASING (Ανακλήθηκε) pdf pdf  
Τιτλοποιήσεις-KION1
(Ανάκληση)
Απρίλιος 2020 pdf Ιανουάριος 2020 pdf
Οκτώβριος 2019 pdf Ιούλιος 2019 pdf Απρίλιος 2019 pdf Ιανουάριος 2019 pdf
Οκτώβριος 2018 pdf Ιούλιος 2018 pdf Απρίλιος 2018 pdf Iανουάριος 2018 pdf
Οκτώβριος 2017 pdf Ιούλιος 2017 pdf Μάρτιος 2017 pdf Ιανουάριος 2017 pdf
Οκτώβριος 2016 pdf Ιούλιος 2016 pdf Απρίλιος 2016 pdf Ιανουάριος 2016 pdf
Οκτώβριος 2015 pdf Ιούλιος 2015 pdf Απρίλιος 2015 pdf Ιανουάριος 2015 pdf
Οκτώβριος 2014 pdf Ιούλιος 2014 pdf Απρίλιος 2014 pdf Ιανουάριος 2014 pdf