Πιστοληπτική Διαβάθμιση Πειραιώς Financials HoldingsΔιαβάθμιση Εκδότη

Moody's

S&P

Fitch

DBRS

Μακροπρόθεσμη

Caa1

B-

-

-

Βραχυπρόθεσμη

NP

B

-

-

Προοπτικές

Θετικές

Σταθερές

-

-

Ημ/νία τελευταίας έκθεσης πιστοληπτικής διαβάθμισης

30.03.2022

27.04.2021

-

-Ορισμοί
__ δεν αξιολογείται
NP Not Prime