Ιωάννης Σταμούλης

Έτος γέννησης: 1975
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Financial Officer (Τράπεζα Πειραιώς)
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2007
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Διαχείριση Κινδύνων (Τράπεζα Πειραιώς)
Πρόσφατες αρμοδιότητες

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2007 έως 2020 Τράπεζα Πειραιώς:
Αναπληρωτής Chief Risk Officer (2017-2020)
Senior Director, Group Credit Risk Division (2011-2017)
Senior Manager, Retail Credit Risk Division (2007-2011)
2006 έως 2007 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Senior Officer of Collections Division
2003 έως 2006 Statistical Decisions Ltd. Επικεφαλής στην έδρα της Ελλάδας
2002 έως 2003 Quantos Ltd. Παροχή υπηρεσιών και project στατιστικής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

-

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

“Transition to General Management Program”, INSEAD, Γαλλία, 2017
M.Sc. Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Καθολικό Πανεπιστήμιο του Leuven, 1999
BSc Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996