Γεώργιος Ι. Κορμάς

Έτος γέννησης: 1972
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, Επικεφαλής του Group Real Estate (Τράπεζα Πειραιώς)
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2017
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Group Real Estate (Tράπεζα Πειραιώς)
Πρόσφατες αρμοδιότητες Ο κ. Κορμάς είναι Επικεφαλής της Μονάδας Group Real Estate και έχει αναλάβει την μετεξέλιξη του πλαισίου διαχείρισης της συνολικής έκθεσης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς σε Real Estate, σε σχέση πάντα με τον πλήρη κύκλο ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2011 έως 2017 Τράπεζας Ελλάδος, Σύμβουλος στον Διοικητή και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Ελλάδος, Αθήνα, Ελλάδα
1999 έως 2011 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Directorate Internal Finance (Finance Expert), Φρανκφούρτη, Γερμανία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2018 έως σήμερα Μέλος του Αραβο-ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως
Μέλος της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας και Ανάπτυξης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Μέλος του Ελληνο-Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Μέλος του Ελληνο-Βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Μέλος του Ελληνο-Σουηδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
2017 έως σήμερα Πιστοποιημένο μέλος RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
2011 έως 2017 Εκπρόσωπος της Τράπεζας Ελλάδος στην Επιτροπή High Level Group (HLG) του European Banking Supervision
Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής SSM Steering Committee
Μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης της αγοράς Real Estate)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Diploma (MS) in Business Administration, Banking and Finance, Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), Γερμανία, 1997
Vordiplom (BS) in Economics and Management Sciences, Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), Γερμανία, 1994