Ελένη Βρεττού

Έτος γέννησης: 1979
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική (Τράπεζα Πειραιώς)
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2019
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική (Τράπεζα Πειραιώς)
Υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία της στρατηγικής της Τράπεζας σε ολόκληρη την wholesale περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Large Corporate, SMEs, Shipping, Structured Finance, Real Estate and Hospitality, του Αγροτικού τομέα, καθώς και των προϊόντων Transaction Banking, Leasing, Factoring και Investment Banking.
Πρόσφατες αρμοδιότητες -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2012 έως 2019 HSBC Bank Plc, Αθήνα, Ελλάδα, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece
2009 έως 2012 HSBC Bank Plc, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, International Secondment, Director, Global Banking Credit & Lending CEE/CIS/Med and Sub Saharan Africa, Regional Head Multinationals Rest of Europe (Continental Europe ex. France, Germany) and SSA.
2005 έως 2009 HSBC Bank Plc, Αθήνα, Ελλάδα, Global Relationship Manager, Global Banking, Corporate (CIB)
2003 έως 2005 EFG Eurobank-Ergasias S.A., Senior Credit Officer, Μονάδα Ειδικών Πελατών (Εταιρική Τραπεζική), Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων
2002 έως 2003 Confine Hellas Asset Management, Αθήνα, Ελλάδα, Εταιρική Τραπεζική, Corporate Consulting
2001 έως 2002 Stern Stewart & Co., seconded to Morgan Stanley Dean Witter, Οικονομική Αναλύτρια, Επιχειρήσεις Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Πρόεδρος Δ.Σ. σε θυγατρικές εταιρείες Ομίλου
Εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
The Wharton Alumni Club
Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET)
Μέλος των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Βρετανίας και Γερμανίας στην Αθήνα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

BSc, Οικονομικά, The Wharton School, University of Pennsylvania, ΗΠΑ, 2001
Eιδίκευση: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά
Υποειδίκευση: Γερμανικές γλώσσες (Germanic languages)
Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική και Ισπανική Γλώσσα