Μαυρογιάννης Δημήτριος

Έτος γέννησης: 1971
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Operating Officer (Τράπεζα Πειραιώς)
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2019
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Support/Operations Ομίλου (Tράπεζα Πειραιώς)
Πρόσφατες αρμοδιότητες -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2015 έως 2018 Commercial Bank of Dubai (CBD), Chief Information Officer
2012 έως 2014 Commercial Bank of Qatar (CBQ), Chief Technology Officer
2009 έως 2012 Eurobank EFG, Group CIO – Γενικός Διευθυντής
2007 έως 2009 Eurobank EFG, CIO Greece – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
2005 έως 2007 Eurobank EFG, Retail Banking, Head of Retail IT Strategy – Βοηθός Γενικός Διευθυντής
2002 έως 2005 EFG e-Solutions, Διευθύνων Σύμβουλος
2001 έως 2002 EFG e-Solutions, Director - Electronic Financial Services
1999 έως 2001 Eurobank EFG, Retail Banking, Manager e-Banking
1996 έως 1999 IBM UK Ltd., Global Services – Banking Finance & Securities, Senior Consultant – SEMEA lead

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ιδρυτής και Πρόεδρος της CIO Greece forum (2009 – 2012)
Μέλος του Gartner’s GCC Advisory Board
Ιδρυτικό Μέλος του Συμβουλίου: EMC’s Council for Information Advantage

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

MBA, Strategic Management, University of London, Imperial College
M.Sc. Επιστήμη Υπολογιστών, University of London, UCL
B.Eng., Control Systems, University of Sussex
Ph.D. research, “An ID Locator in the GSM Network”, University of London, UCL