Κωνσταντίνος Πασχάλης

Έτος γέννησης: 1956
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Γενικός Διευθυντής, Chief Financial Officer (Τράπεζα Πειραιώς)
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2010
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Οικονομικές Λειτουργίες (Τράπεζα Πειραιώς)
Πρόσφατες αρμοδιότητες Deputy CFO

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2004 έως 2010 Εμπορική Τράπεζα Α.Ε., Αθήνα, Αναπληρωτής CFO, 2007 – 2010
Finance Director, 2005
Επικεφαλής Γραφείου CFO, 2004
1999 έως 2004 NovaBank SA (Millennium Bank Greece), Finance Director
1985 έως 1999 Ιονική Τράπεζα Α.Ε., Αθήνα, Assistant Manager, General Accounting Division, 1998

Supervisor, Operations and IT Division
Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου, 1990
Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού, 1986
Κατάστημα Νέας Σμύρνης, 1985

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (άδειες Λογιστή και Φοροτεχνικού Α’)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο Οικονομικών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Πτυχίο (Diploma) σε Φορολογία, ΕΛΚΕΠΑ, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, Αθήνα
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά