Χαράλαμπος Μαργαρίτης

Έτος γέννησης: 1972
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπή Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Operating Officer – Piraeus Bank
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2020
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές -
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Support/Operations Ομίλου (Τράπεζα Πειραιώς)
Πρόσφατες αρμοδιότητες -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2020 έως 2022 Piraeus Bank, Group Chief Information Officer
2018 έως 2020 Commercial Bank of Dubai (CBD), Chief Information Officer
2016 έως 2018 Commercial Bank of Dubai (CBD), Chief Technology Officer
2013 έως 2016 Commercial Bank of Qatar (CBQ), Head of Enterprise Architecture and Analytics
2008 έως 2013 Eurobank EFG, Head of Group IT Architecture
2003 έως 2008 Unisystems, Head of Enterprise Applications Delivery
1997 έως 2003 Datamedia, Solutions Delivery Manager

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2023 έως σήμερα Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2023 έως σήμερα Intrum Hellas Reo Solutions A.E., Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2023 έως σήμερα Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Μέλος Δ.Σ.
2022 έως σήμερα Συντονιστική Επιτροπής Πληρωμών, Λειτουργιών και Ψηφιακών Εργασιών της ΕΕΤ, Μέλος
2018 - 2020 Επιτροπή IT του UAE Banking Federation, Μέλος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

M.Sc. Communication Systems & Networks, University of Athens, Greece
B.Sc., Physics, University of Athens, Greece
B.Sc. Thesis με θέμα “Superconductivity computer modeling”, University of Portsmouth, UK
Έρευνα για Ph.D.με θέμα “Security framework for extended enterprises”, University of Athens, Greece