Αθανάσιος Αρβανίτης

Έτος γέννησης: 1965
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Treasurer, Piraeus Financial Markets (Tράπεζα Πειραιώς)
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 1999
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Piraeus Financial Markets (PFM) (Τράπεζα Πειραιώς)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1992 έως 1999 National Westminster Bank, Ελλάδα, Deputy Treasurer & Head of Sales, αναφερόμενος στον Country Treasurer, υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες marketing και πωλήσεων στο Treasury προϊόντων στη Γεωγραφική περιοχή.

ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Τράπεζα Πειραιώς, Βραβείο Αριστείας

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

MBA, Manchester Business School, 1992
Stern School of Business, New York University, USA, πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, μαθήματα χρηματοοικονομικών, 1991
Πτυχίο Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), 1988
ΕΛΚΕΠΑ, διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών