Θεόδωρος Γναρδέλλης

Έτος γέννησης: 1975
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group CFO
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2018
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές Πρόεδρος Ανώτερης Επιτροπής Δαπανών
Πρόεδρος Επιτροπής Σκοπιμότητας Έργων
Πρόεδρος Επιτροπής Group Planning
Πρόεδρος Επιτροπής Διευθέτησης Υποχρεώσεων από Αποεπενδύσεις
Μέλος Συμβουλίου Εποπτείας & Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΣΕΚ)
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO)
Μέλος Επιτροπής Δαπανών
Μέλος Επιτροπής Ειδικών Θεμάτων
Μέλος Επιτροπής Σχεδιασμού ΙΤ και Ποιότητας Λειτουργίας
Μέλος Επιτροπής Μακροοικονομικών Θεμάτων
Μέλος Επιτροπής Προβλέψεων
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Πελατειακών Αναγκών
Μέλος Επιτροπής Μετασχηματισμού
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Group Financial Management
Πρόσφατες αρμοδιότητες Τράπεζα Πειραιώς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, PLU Strategy (2018-2019)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2017 έως 2018 NN Group, Ελλάδα, Διευθυντής Στρατηγικής & Μετασχηματισμού
2013 έως 2017 Emirates Islamic Bank, Ην. Αραβικά Εμιράτα, Επικεφαλής Στρατηγικής & Μετασχηματισμού
2010 έως 2013 Τράπεζα Κύπρου, Ελλάδα, Διευθυντής Γραφείου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου
2005 έως 2010 McKinsey & Company, Ελλάδα, Associate Partner (2009-2010)
Engagement Manager (2007-2009)
Associate (2005-2007)
2002 έως 2004 ATOS Origin, Ελλάδα, Διευθυντής Αποτελεσμάτων, Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 2004
2001 έως 2002 MARS & Co, Αγγλία, Ανώτερος Σύμβουλος, Mars & Co Consulting
1999 έως 2000 Υπουργείο Ανάπτυξης, Μηχανικός Πληροφορικής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

MBA, Imperial College Ηνωμένο Βασίλειο, 2001
Πτυχίο Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, 1998