Ιωάννης Σταμούλης

Έτος γέννησης: 1975
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Risk Officer
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2007
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές Πρόεδρος Επιτροπής Προβλέψεων
Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας Υποδειγμάτων
Πρόεδρος Επιτροπής Α Διεθνείς Δραστηριότητες
Μέλος Συμβουλίου Εποπτείας & Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΣΕΚ)
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO)
Μέλος Ανώτατης Επιτροπής Πιστοδοτήσεων (Α.Ε.Π.)
Μέλος Επιτροπής Recovery Credit
Μέλος Επιτροπής Group Planning
Μέλος Επιτροπής Μακροοικονομικών θεμάτων
Μέλος Επιτροπής Ειδικών θεμάτων
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Πελατειακών Αναγκών
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Διαχείριση Κινδύνων
Πρόσφατες αρμοδιότητες

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2007 έως 2020 Τράπεζα Πειραιώς:
Αναπληρωτής Chief Risk Officer (2017-2020)
Senior Director, Group Credit Risk Division (2011-2017)
Senior Manager, Retail Credit Risk Division (2007-2011)
2006 έως 2007 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Senior Officer of Collections Division
2003 έως 2006 Statistical Decisions Ltd. Επικεφαλής στην έδρα της Ελλάδας
2002 έως 2003 Quantos Ltd. Παροχή υπηρεσιών και project στατιστικής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Πρόσφατες
Προηγούμενες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

“Transition to General Management Program”, INSEAD, Γαλλία, 2017
M.Sc. Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Καθολικό Πανεπιστήμιο του Leuven, 1999
BSc Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996