Γεώργιος Γεωργόπουλος

Έτος γέννησης: 1968
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Human Resources Officer
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 1999
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές Πρόεδρος Επιτροπής Job Family Model (JFM) Governance
Μέλος Ανώτερης Επιτροπής Δαπανών
Μέλος Επιτροπής Μετασχηματισμού
Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας
Μέλος Επιτροπής Επενδυτικών Προϊόντων (MIFID II)
Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Επώνυμων & Ανώνυμων Αναφορών
Μέλος Επιτροπής Χορηγιών & Δωρεών
Μέλος Επιτροπής Λειτουργικής Διαχείρισης Επιπτώσεων Κορωνοϊου
Μέλος Επιτροπής Επικοινωνιακής Στρατηγικής Ομίλου
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου
Πρόσφατες αρμοδιότητες Γενικός Διευθυντής, Individuals’ Banking & Financial Planning Products (2018-2020)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1999 έως 2020 Τράπεζα Πειραιώς:
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Deposits, Bancassurance & Affluent Banking (2015-2018)
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Ελλάδας (2012-2015)
Deputy Treasurer, Head of Sales (2007-2012)
Head of Treasury Sales (1999-2007)
1994 έως 1999 National Westminster Bank, Αθήνα, Ελλάδα:
Head of Treasury Sales Desk (1997-1999)
Assistant Manager, Corporate Sales Trader (1994-1997)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

MBA, Alliance Manchester Business School, 1992
International MBA Exchange Programme, University of Miami, 1991
BA Economics & BSc Marketing Management (2nd major), American College of Greece, 1990