Χρυσάνθη Μπερμπάτη

Έτος Γέννησης: 1975
Υπηκοότητα: Ελληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Γενική Διευθύντρια, Piraeus Financial Holdings
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 1999
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές Αντιπρόεδρος Επιτροπής ESG & Εταιρικής Υπευθυνότητας
Μέλος Επιτροπής Λειτουργικού Κινδύνου (ORCO)
Μέλος Επιτροπής Έγκρισης Σκοπιμότητας Έργων
Μέλος Επιτροπής Εξυγίανσης
Mέλος Επιτροπής Group Planning & Monitoring
Mέλος Επιτροπής Job Family Model Governance
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Business Plan, Investor Relations & ESG
Πρόσφατες αρμοδιότητες Τράπεζα Πειραιώς, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, Investor Relations & Corporate Development (2017-2020)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1999 έως 2001 Τράπεζα Πειραιώς, Internal Audit & Compliance
2001 έως 2002 Τράπεζα Πειραιώς, MIS/Finance
2002 έως 2017 Τράπεζα Πειραιώς, Business Planning & IR
2017 έως 2020 Τράπεζα Πειραιώς, CEO Office

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

- -

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Said Business School/University of Oxford, Jan.23 Cohort/Executive MBA candidate
The American College of Greece (high distinction)