Αθανάσιος Αρβανίτης

Έτος γέννησης: 1965
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Treasurer, Head of Piraeus Financial Markets
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 1999
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές Αντιπρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO)
Μέλος Επιτροπής Λειτουργικού Κινδύνου (ORCO)
Μέλος Επιτροπής Έγκρισης Σκοπιμότητας Έργων
Μέλος Επιτροπής Group Planning & Monitoring
Μέλος Επιτροπής ESG & Εταιρικής Υπευθυνότητας
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Piraeus Financial Markets (PFM)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1992 έως 1999 National Westminster Bank, Ελλάδα, Deputy Treasurer & Head of Financial Products Sales, αναφερόμενος στον Country Treasurer, υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες marketing και πωλήσεων στο Treasury προϊόντων στη Γεωγραφική περιοχή.

ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Τράπεζα Πειραιώς, Βραβείο Αριστείας

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

MBA, Manchester Business School, 1992
Stern School of Business, New York University, USA, πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, μαθήματα χρηματοοικονομικών (μετεκπαίδευση), 1991
Πτυχίο Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), 1988
ΕΛΚΕΠΑ, διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών