Αχιλλέας Κοντογούρης

Έτος γέννησης: 1960
Υπηκοότητα: Eλληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εκτελεστικές θέσεις Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Wealth & Asset Management
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2022
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές Μέλος Επιτροπής ESG & Εταιρικής Υπευθυνότητας
Μέλος Επιτροπής Λειτουργικού Κινδύνου (ORCO)
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων Private Banking
Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική
Πρόσφατες αρμοδιότητες -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

   2011 έως σήμερα Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2007 έως 2011 Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Εθνική Τράπεζα, Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής

Εθνική Ασφαλιστική ΑΕΕΓΑ, Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής
1996 έως 2007 Π&Κ Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος
1990 έως 1996 Eurosec Securities ΑΧΕΠΕΥ, Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος
1987 έως 1990 Interaction Business Consultants Α.Ε., Σύμβουλος Επιχειρήσεων
1986 έως 1987 Commercial Bank of Greece (Germany), Υπεύθυνος MIS
1982 έως 1983 Coutinho, Caro & Co, Αμβούργο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

-

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

INSEAD, Fontainebleau, Γαλλία - MBA, 1983
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Σχολή ΝΟΕ, Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, 1981
Πιστοποίηση Γ΄ (Διαχειριστής Κεφαλαίων), Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς