Συλλογική Εκπροσώπηση


Επιδιώκουμε την ενδυνάμωση του διαλόγου με τους ανθρώπους μας και τα συλλογικά όργανα που τους εκπροσωπούν με στόχο την εδραίωση ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος. Συζητάμε τα αιτήματά τους και βρίσκουμε λύσεις κοινής αποδοχής σε θέματα που τους αφορούν στην επαγγελματικής τους καθημερινότητα.

Συλλογικά όργανα

Σχεδόν το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού αντιπροσωπεύεται από τους έξι (6) συλλόγους εργαζομένων. Ο πιο αντιπροσωπευτικός αναγνωρίζεται ως το υπεύθυνο όργανο για τις διαπραγματεύσεις των εργαζομένων με τη Διοίκηση του Ομίλου.

Συστηματική επικοινωνία


Τουλάχιστον μια φορά το μήνα η ανώτατη Διοίκηση συναντά τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας. Η Διοίκηση ενημερώνει τους εκπροσώπους σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου και τις σημαντικές λειτουργικές αλλαγές. Οι εκπρόσωποι συζητούν αιτήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό μας: αποδοχές και παροχές, εργασιακό περιβάλλον ή άλλα θέματα.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις


Όλες οι αποδοχές και παροχές των εργαζομένων στον Όμιλο Πειραιώς προκύπτουν από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εφαρμόζουμε πλήρως ότι απορρέει από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τις ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις.