ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE ΑΕ


Η Πειραιώς Real Estate ΑΕ αποτελεί τη βασική συνιστώσα της παρουσίας του Οµίλου στον τοµέα του Real Estate και ηγείται αριθµού άλλων θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία παρέχει όλο το φάσµα των υπηρεσιών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Το αντικείµενό της περιλαµβάνει:

  • Διοίκηση και διαχείριση κατασκευής έργου
  • Ολοκληρωµένη διαχείριση ακινήτων για λογαριασµό ενός ιδιοκτήτη-επενδυτή
  • Εκτιµήσεις ακινήτων
  • Διαµεσολαβήσεις, καθώς και
  • Υπηρεσίες συµβούλου επενδύσεων για εταιρείες και κεφάλαια επενδυόµενα σε ακίνητη περιουσία.