ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE MANAGEMENT


Η Πειραιώς Real Estate Management αποτελεί τη βασική συνιστώσα της παρουσίας του Οµίλου στον τοµέα του Real Estate και ηγείται αριθµού άλλων θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία παρέχει όλο το φάσµα των υπηρεσιών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Το αντικείµενό της περιλαµβάνει:


  • Διοίκηση και διαχείριση κατασκευής έργου
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων και εγκαταστάσεων για λογαριασμό ενός ιδιοκτήτη-επενδυτή
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Εκτιµήσεις ακινήτων
  • Διαµεσολαβήσεις, καθώς και
  • Υπηρεσίες συµβούλου επενδύσεων για εταιρείες και κεφάλαια επενδυόµενα σε ακίνητη περιουσία.