Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

H Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ είναι μέλος τού International Finance and Leasing Association (IFLA) και ασκεί το σύνολο των δραστηριοτήτων χρηματοδοτικών μισθώσεων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα. Προσαρμοζόμενη στις ιδιαιτερότητες της εποχής, ήδη από το 2012 η εταιρεία δίνει μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη των λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων.

Η υποστήριξη των πελατών της εταιρείας και γενικώς των πελατών του Ομίλου Πειραιώς αποτέλεσε βασικό στόχο τής Πειραιώς Leases τα τελευταία χρόνια. Έμφαση δόθηκε στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων στα ποικίλα προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τα οποία επιδεινώθηκαν σημαντικά λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η αποτελεσματική διαχείριση όμως του υφιστάμενου ενεργητικού διατήρησε την εταιρεία στις πρώτες θέσεις της ελληνικής αγοράς.

Παράλληλα, εφαρμόζεται πρόγραμμα εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης της παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των λειτουργικών δαπανών της. Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθεί η εταιρεία και τα επόμενα έτη, δηλαδή με κεντρικούς άξονες την υποστήριξη των πελατών της, την εκμετάλλευση κάθε δυνατότητας υγιούς ανάπτυξης, τον περαιτέρω έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση των λειτουργιών της.