ΠΕΙΡΑΙΩΣ CAPITAL MANAGEMENT

ΠΕΙΡΑΙΩΣ CAPITAL MANAGEMENT

Η Πειραιώς Capital Management Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΑΕ, που είναι μέρος του Venture Capital και Private Equity group, είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του Αμοιβαίου Κεφάλαιου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) Πειραιώς TANEO Capital Fund συνολικού ύψους €30 εκατ. το οποίο δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008, βάσει του Ν 2992/2002, και άρχισε να επενδύει τον Αύγουστο toυ 2009. Τα κεφάλαια εισφέρθηκαν κατά 49,99% από το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) και κατά 50,01% από την Τράπεζα Πειραιώς. Επενδύει κατά προτεραιότητα σε μικρές και μεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις με προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης που στηρίζονται στην αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών και παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες καλύπτοντας υπάρχουσες ή νέες ανάγκες της αγοράς στους τομείς:

  • Τεχνολογίας,
  • Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ)/Περιβάλλοντος, και
  • Eξειδικευμένους τομείς της αγοράς με εξαγωγικό χαρακτήρα