Πειραιώς Direct Solutions M.Α.Ε.


Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SOLUTIONS Μ.Α.Ε εξειδικεύεται στην παροχή χρηματοοικονομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε:
 • Υπηρεσίες Contact Center
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Μηχανογραφικής Ανάπτυξης και Υποστήριξης
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Συγκεκριμένα προσφέρονται:
 • Υπηρεσίες υποδοχής και εξυπηρέτησης εισερχόμενων κλήσεων e-mail, fax, chat, video πελατών ή υποψήφιων πελατών όπως, ενδεικτικά, ενημέρωσης/αιτήσεων για προϊόντα & υπηρεσίες, τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης/εξυπηρέτησης παραπόνων.
 • Υπηρεσίες διενέργειας εξερχόμενων κλήσεων και αποστολής e-mail, fax προς πελάτες ή υποψήφιους πελάτες, μεταξύ άλλων καλωσόρισμα νέων πελατών, επαναδραστηριοποίηση πελατών για υπηρεσίες & προϊόντα, πωλήσεις προϊόντων & υπηρεσιών, έρευνες ικανοποίησης πελατών, επεξεργασία - ενημέρωση - επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς Contact Centers όπως δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου (business plan), ανάλυση λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών, απαιτούμενα συστήματα και εφαρμογές, υποβολή λειτουργικών προτάσεων και συμμετοχή στην υλοποίησή τους, δημιουργία και καταγραφή διαδικασιών κ.λ.π.
 • Υπηρεσίες μηχανογραφικής ανάπτυξης και υποστήριξης: σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση εξειδικευμένων εφαρμογών, μηχανογραφικών υποδομών και υπηρεσιών MIS.
 • Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα:
  • εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφωνικής και γραπτής επικοινωνίας
  • διαχείρισης παραπόνων πελατών
  • πωλήσεων μέσω τηλεφώνου