Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ΑΕ

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε. είναι μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013, με στόχο να καταστεί ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου για την αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Όραμά μας είναι να αποτελούμε κοιτίδα συστηματικής προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και ενεργητικός φορέας καινοτομίας και ανασυγκρότησης στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καίρια στην υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Οι κύριες περιοχές δραστηριοποίησης της Εξέλιξης είναι οι ακόλουθες:

 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Σύγχρονη Αγροτική Ανάπτυξη
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Τουρισμός
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Η Εξέλιξη παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, αξιοποιώντας αποτελεσματικά την τεχνογνωσία του Ομίλου Πειραιώς σε αυτούς τους τομείς. Πέρα από τις συνέργειες με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, αναπτύσσει συνεργασίες με εταιρείες, κοινωνικούς φορείς και δράσεις που ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και τις αρχές της.

Επιγραμματικά, οι υπηρεσίες που προσφέρει η Εξέλιξη είναι:

 • Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μέσα από Ολοκληρωμένα Σχολεία και Ακαδημίες, όσο και Εστιασμένα Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που παρέχονται από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες , σε θέματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.
 • Δράσεις προαγωγής της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια και συνέργειες με τον Όμιλο Πειραιώς και αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς.

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε. διαθέτει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα, όπως:

 • Ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας προς τις ανάγκες του πελάτη και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που θα συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.
 • Η σύνδεση με τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό Όμιλο στη χώρα, με αποδεδειγμένο προσανατολισμό στην ενεργή στήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης και κατά συνέπεια η πρόσβαση στη γνώση και την εμπειρία χιλιάδων στελεχών του Ομίλου σε θέματα επιχειρηματικότητας, διοίκησης, βελτιστοποίησης της χρηματοδότησης και της αξιοποίησης κεφαλαίων.
 • Η ευρύτατη εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκπαίδευση ενηλίκων, λόγω της προτεραιότητας του Ομίλου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η μεγάλη εμπειρία των στελεχών και των εργαζομένων της εταιρείας στη διοργάνωση σημαντικών γεγονότων και εκδηλώσεων.
 • Η δυνατότητα αξιοποίησης ενός εκπαιδευτικού και συνεδριακού κέντρου από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
 • Η πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, μέσω των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό.