Βραβεία & διακρίσεις του Ομίλου Πειραιώς

2014
Ως ένα από τα 21 καλύτερα LIFE Environment Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013, βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή" (climabiz) που υλοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς. Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο "LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2014
Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Βραβείο Προϊόντος (Product Award for Sustainable Development)» των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2013-2014 στην Ελλάδα, απονεμήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς για τα Πράσινα Προϊόντα και τις Πράσινες Υπηρεσίες της.
Η αξιολόγηση των συμμετοχών έγινε από τον ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος).
2014
Από το 2010 η Τράπεζα υποβάλλει στο CDP στοιχεία σχετικά με την περιβαλλοντική της επίδοση και τις περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες της. Το 2014, ο CDP βαθμολόγησε με 90C τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επιβεβαιώνοντας τις ενέργειες ενσωμάτωσης των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.


2014
Η Τράπεζα Πειραιώς εντάχθηκε στο διεθνή δείκτη Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets, της ομάδας δεικτών Dow Jones Sustainability Indices, μετά από αξιολόγηση από την RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Οι δείκτες αυτοί συγκαταλέγονται στους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς δείκτες αειφορίας και παρακολουθούν τις οικονομικές επιδόσεις πρωτοπόρων εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται με όρους εταιρικής αειφορίας (corporate sustainability).
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στον εν λόγω δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει το 10% των καλύτερων εταιρειών από τις 800 μεγαλύτερες εταιρείες στις χώρες των αναπτυσσόμενων οικονομιών.
2014
Η εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αειφορίας Sustainalytics αξιολόγησε τις δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης, και τη βαθμολόγησε με 70 στα 100, κατατάσσοντάς την στην 35η θέση ανάμεσα στις 226 αξιολογημένες τράπεζες παγκοσμίως. Με τη βαθμολογία αυτή η Τράπεζα χαρακτηρίζεται από τη Sustainalytics ως “Outperformer”, όρος ο οποίος δηλώνει ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας είναι αρκετά πάνω του μέσου όρου (Αξιολόγηση: 12 Σεπτεμβρίου 2014).

2014
Η Deutsche Bank απένειμε στην Τράπεζα Πειραιώς, το 2014, τα «2013 EUR & USD STP Excellence Awards».

2014
Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε για έκτη συνεχή χρονιά στον Δείκτη CRI, αποσπώντας για το 2013 τη διάκριση Platinum.
2015
Η εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αειφορίας Sustainalytics αξιολόγησε τις δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης, και τη βαθμολόγησε με 69 στα 100, κατατάσσοντας την στην 38η θέση από τις 222 αξιολογημένες τράπεζες παγκοσμίως (Αξιολόγηση: 11 Φεβρουαρίου 2015).
2015
Το 2015, ο CDP βαθμολόγησε με 97C τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επιβεβαιώνοντας τις ενέργειες ενσωμάτωσης των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.


2015
Η Deutsche Bank απένειμε στην Τράπεζα Πειραιώς, το 2015, τα «2014 EUR & USD STP Excellence Awards».

2015
Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε για την Εταιρική της Υπευθυνότητα στο επίπεδο PLATINUM του Corporate Responsibility Index, για τέταρτη συνεχή χρονιά. Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute).


2015
Η Τράπεζα Πειραιώς εντάχθηκε στο Μητρώο Ethibel EXCELLENCE Investment, μετά από ανακοίνωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Forum Ethibel. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει την απόδοση της Τράπεζας σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία στον τραπεζικό κλάδο είναι άνω του μέσου όρου.
2015
Στο Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets εντάχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από αξιολόγηση από τη RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment.
Ο διεθνής δείκτης αξιολόγησης εταιρικής αειφορίας περιλαμβάνει το 10% των καλύτερων εταιρειών από τις 800 μεγαλύτερες εταιρείες στις χώρες των αναπτυσσόμενων οικονομιών, με βάση τις επιδόσεις τους στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων τους.