Βραβεία & διακρίσεις του Ομίλου Πειραιώς

Deutsche Bank award for Piraeus Bank
2009
Διαδοχικές διακρίσεις από την Deutsche Bank: «2008 EUR & USD STP Excellence Awards» το 2009 & «2009 EUR & USD STP Excellence Awards» το 2010.

2009
Η JP Morgan απένειμε στην Τράπεζα Πειραιώς, το 2009, το «JP Morgan Elite Quality Recognition Award» για την ποιότητα & αυτοματοποίηση των πληρωμών σε δολάριο (99,7%).
2009
Η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύτηκε ως η ελληνική επιχείρηση με τη μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία σε ειδική εκδήλωση του ΕΒΕΑ («Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας 2009»).
award
2009
1ο βραβείο «Green IT Initiative by a Financial Institution» για δράσεις που αναδεικνύουν την Green Banking φιλοσοφία, στα «2010 Banking Technology Awards».
2010
Το βραβείο «ΘΑΛΗΣ», την κορυφαία διάκριση ΕΚΕ για επιχειρήσεις, έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς στο «CEO & CSR Money Conference 2010». Διοργανωτές: Ethos Media ΑΕ &  EuroCharity.
2010
1ο βραβείο «Καλύτερης Προσέγγισης Ουσιωδών Θεμάτων» & «Καλύτερου Απολογισμού σε Θέματα Περιβαλλοντικής Επίδοσης» από το Quality Net Foundation.
2010
2009: Διάκριση Gold στον 1ο Εθνικό Δείκτη Κοινωνικής Ευθύνης & Ειδικός Έπαινος για το πολιτιστικό έργο μέσω του ΠΙΟΠ. 2010: Διάκριση Gold & Ειδικός Έπαινος για το περιβαλλοντικό μας έργο.